Ochranné prvky bankovky pod UV testerom

Kontrola peňazí UV testerom na bankovky

Ochranné prvky bankovky pod UV testerom. Pod svetlom UV testeru samotný papier nesvieti. Eurobankovky majú ochranné prvky,ktoré sú zabudované v papieri. V prvej sérii sa čísla, znaky, popisy objavujú farebne a to v troch farbách súčasne –  zelená, modrá a červená. V sérii Európa každé vlákno pod UV lampou vykazuje rôzne vlastnosti v závislosti od klasického UV svetla (UV-A) alebo špeciálneho UV svetla (UV-C). Ochranné prvky pod UV testerom sú žiarivej farby.

Na prednej strane bankovky pod štandardným UV svetlom (UV-A) sa hviezdy vo vlajke EÚ, malé krúžky, veľké hviezdy zobrazujú žiarivo žlté. Taktiež aj poloblúk v strede bankovky a ďalšie znaky sú v tejto farbe. Na zadnej strane bankovky presne v strede svieti štvrtina kruhu žltou farbou, aj niekoľko ďalších oblastí. Horizontálne sériové číslo vpravo hore a pruh v strede bankovky svietia oranžovo.

Pod špeciálnym ultrafialovým svetlom (UV-C) na prednej strane bankovky sú hviezdy vo vlajke EÚ a malé krúžky v strede výraznej žltej farby. Tu však dochádza ku zmene. Poloblúk pod UV-C svetlom je oranžovej farby. Veľké hviezdy v strede bankovky a niekoľko ďalších oblastí svietia žltou farbou. V strede bankovky sa objaví symbol €. Na zadnej strane sú viditeľné rovnaké vlastnosti ako pri štandardnom ultrafialovom svetle (UV-A).

V prvej sérií sa na bankovke nachádza modrá vlajka EÚ, ktorá sa pod klasickým UV testerom zmení na zelenú farbu. V tomto vydaní sa farba polovice hviezd v strede bankovky mení na žltú a druhá na oranžovú farbu. Modrý podpis prezidenta ECB sa zmení na zelenú. Malé krúžky na celej bankovke sa zafarbia na červenú farbu. Na zadnej strane eurobankovky sú znázornené tri obrázky –  mapa Európy, most a číselná hodnota, ktoré žiaria žltou farbou.

Kontrolu pravosti bankoviek bez UV testera môžete tromi spôsobmi.